Oferta Biura Rachunkowego CONTRAKT

Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Uwaga! Odbieramy dokumenty księgowe z siedziby firmy lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta.

- sp. o.o. - 500 zł/mies.*

- spółka jawna: 150 zł*

- ryczałt ewidencjonowany od 100 zł*

- sprawozdania finansowe 500 zł*

Dotacje z Urzędu Pracy w wys. 20 tys. zł - 500 zł*

PIT - od 25 zł

*ceny netto

Księgi handlowe (pełna rachunkowość)
Kompleksowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wraz z rozliczaniem z fiskusem.
Prowadzenie Ewidencji Przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Dostarczenie według potrzeb Klienta wyniku finansowego firmy oraz dokumentów koniecznych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Księgi Handlowe
prowadzenie ksiąg handlowych zg.z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
opracowanie zakładowego planu kont
opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
prowadzenie ewidencji środków trwałych
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji
wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji
zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontruli podatkowej i kontruli skarbowej;
sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D;
sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontruli podatkowej i kontruli skarbowej;
przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Usługi kadrowo-płacowe
sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;
roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.
kalkulacja wynagrodzeń;
prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;
sporządzanie deklaracji w sprawach wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników.

Inne usługi
W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów. Jeżeli nie macie Państwo czasu, nie wiecie jak zarejestrować nową firmę to ta grupa usług jest właśnie dla Was. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:
rejestracja nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej;
rejestracja firmy i zmiana danych w REGON i NIP;
zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach oraz opłatach ZUS
wyprowadzamy zaległości i kontrulujemy poprawność wcześniejszych zapisów
podejmujemy się również zleceń nietypowych.

Certyfikacja:

certyfikacja

Promocje:

Aktualnie nie oferujemy żadnych promocji.

Polecamy:

logo dedalmedia

Nasz adres

53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 7/107
tel.: 533 307 833